KOMPETANSE

Våre kompetanseområder

Arbeid, næring og organisasjonsliv

Vi kan bistå med arbeidsrettslige spørsmål både i privat og offentlig sektor samt for privatpersoner.

Arbeidsrett kan være vanskelig å håndtere alene. Vår erfaring er at god juridisk rådgivning kan spare arbeidsgiver og arbeidstaker for tid, utgifter, rettslige prosesser, uro på arbeidsplassen og negativ oppmerksomhet.

Les mer

Avtaler og kontrakter

Vi tilbyr rådgivning innen utarbeidelse av avtaler og kontrakter. Videre bistår vi med strategivalg, utredninger og forhandlinger knyttet til avtaleforhold.

Vi utformer avtaler knyttet til blant annet kjøp og salg av eiendom og næringsvirksomhet. Videre bistår vi med utforming av standardvilkår og ulike kontraktsbestemmelser.

Les mer

Eiendom, bygg og anlegg

Vi bistår både byggherrer, entreprenører og konsulenter i entreprisesaker. Fokuset for rådgivningen vår er alltid å finne de beste juridiske og kommersielle løsningene på de utfordringene klienten vår står overfor. Vi bistår både underveis i prosjektene og i tvistesaker.

Les mer

Familie, arv og skifte

Arv- og skifterett krever både juridisk kompetanse og kunnskap om mellommenneskelige relasjoner. Dødsfall og arv fører ofte til mange spørsmål for slektninger og etterlatte.

Vi hjelper deg med utforming av testament og fremtidsfullmakt.

Vi bistår med gjennomføring av skifteoppgjør. Det kan være gjennom å gi råd knyttet til enkeltspørsmål som dukker opp, eller ved at vi bistår arvingene i skifteoppgjøret. Vi håndterer til en hver tid flere skifteoppgjør som bostyrere for Follo og Nordre Østfold tingrett.

Les mer

Insolvens og konkurs

Våre advokater har omfattende erfaring med insolvens- og konkursbehandling. Flere av våre advokater er jevnlig oppnevnt som bostyrer i konkursbo av Follo og Nordre Østfold tingrett.

Vi kan bistå virksomheter blant annet med gjeldsforhandlinger, omstruktureringer og styrt avvikling.

Les mer

Straff og bistand

Flere av våre advokater har erfaring fra strafferett. Har du blitt mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak, påtar vi oss oppgaven som forsvarer. Dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling, er vi der for deg som bistandsadvokat.

Les mer