Priser og vilkår

Advokatkollegium yter juridisk bistand til konkurransedyktige priser. Salærets størrelse vil som regel bestemmes av medgått tid til en forhåndsavtalt timepris, som vil kunne variere ut fra oppdragets art og vanskelighetsgrad. For enkelte type saker kan det også gis fast pris på oppdraget. For bedrifter og foreninger kan det også inngås rammeavtaler etter kundens ønsker og behov. Våre alminnelige timepriser varierer mellom kr 1 800 og kr 2 800 for privatklienter, og mellom kr 2 000 og kr 4 000 for forretningsklienter. Merverdiavgift kommer i tillegg.

I saker for privatklienter vil det ofte foreligge mulighet for helt/delvis dekning av salær via forsikringsordninger eller offentlige støtteordninger. Vi påtar oss arbeidet med å undersøke dekningsmuligheten for den enkelte.

Advokatkollegium er underlagt Advokatforeningens "Regler for god advokatskikk" og i forbrukerforhold også Konkurransetilsynets "Forskrift om prisopplysning for tjenester". Dette innebærer at klienten i forbindelse med oppdragets begynnelse vil få opplyst timesats som vil bli lagt til grunn, hvordan salæret beregnes og en orientering om faktureringrutiner. I henhold til regler for god advokatskikk er våre advokater avskåret fra å avtale salær fastsatt på basis av prosent eller andel i sakens gjenstand eller resultat.