KOMPETANSE

Straff og bistand

Flere av våre advokater har erfaring fra strafferett. Har du blitt mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak, påtar vi oss oppgaven som forsvarer. Dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling, er vi der for deg som bistandsadvokat.