KOMPETANSE

Arbeid, næring og organisasjonsliv

Vi kan bistå med arbeidsrettslige spørsmål både i privat og offentlig sektor samt for privatpersoner.

Arbeidsrett kan være vanskelig å håndtere alene. Vår erfaring er at god juridisk rådgivning kan spare arbeidsgiver og arbeidstaker for tid, utgifter, rettslige prosesser, uro på arbeidsplassen og negativ oppmerksomhet.