KOMPETANSE

Insolvens og konkurs

Våre advokater har omfattende erfaring med insolvens- og konkursbehandling. Flere av våre advokater er jevnlig oppnevnt som bostyrer i konkursbo av Follo og Nordre Østfold tingrett.

Vi kan bistå virksomheter blant annet med gjeldsforhandlinger, omstruktureringer og styrt avvikling.