KOMPETANSE

Avtaler og kontrakter

Vi tilbyr rådgivning innen utarbeidelse av avtaler og kontrakter. Videre bistår vi med strategivalg, utredninger og forhandlinger knyttet til avtaleforhold.

Vi utformer avtaler knyttet til blant annet kjøp og salg av eiendom og næringsvirksomhet. Videre bistår vi med utforming av standardvilkår og ulike kontraktsbestemmelser.