Advokat Svein Andersen

Epost: sa@advokatkollegium.no

Svein Andersen er utdannet cand. jur fra Universitetet i Oslo i 1996 og har siden da arbeidet i flere advokatfirmaer. Han ble deltaker i Advokatfellesskapet Wessel i 2001. Svein Andersen arbeider i dag med hovedvekt på entrepriserett, forretningsjus og fast eiendom, herunder plan- og bygningssrett, ekspropriasjon, samt prosedyre.

Svein Andersen er samarbeidsadvokat med Huseiernes Landsforbund.

Svein Andersen er også sertifisert advokatmekler. Mekling er bistand til forhandlinger mellom to eller flere parter som er i konflikt, og egner seg like godt både i forretningskonflikter og private konflikter. Målet er å komme frem til en frivillig forliksavtale som avslutter konflikten og som også kan være fremtidsrettet på den måten at partene kan fungere videre sammen. Svein Andersen påtar seg meklingsoppdrag knyttet til mulige eller oppståtte tvister innen entrepriserett, fast eiendomsrett og generell forretningsjus.