Vegard Lien

Telefon: Sentralbord: 64 00 39 00, mob.: 480 49 107
Epost: vl@advokatkollegium.no

Cand.Jur fra UIO 1999. Fast forsvarer for Follo og Nordre Østfold tingrett og Borgarting / Eidsivating lagmannsrett. Tidligere fast bistandsadvokat.

Fungerer som bostyrer ved konkursbehandling for Follo og Nordre Østfold tingrett.

Advokat Vegard Lien driver alminnelig praksis som dekker de fleste alminnelige rettsområder både for næringsdrivende og privatklienter, herunder næringsrelatert jus, generell forretningsjus og kontraktsrett, arbeidsrett, familie, arv, skifte, konkurs, fast eiendom mv

Advokat vegard Lien er også sertifisert advokatmekler og kan bistå i konfliktløsning mellom en eller flere parter som er i konflikt. Advokatmekling er et godt alernativ til ordinær tvisteløsning for domstoler.

Advokat Vegard Lien har tidligere erfaring som dommerfullmektig, har vært ansatt i arbeidsgiverforening og arbeidstakerorganisasjon, herunder periodevis konstituert direktør i arbeidsgiverforening og vært ansatt i flere advokatfirmaer. Han har styreerfaring og prosedyreerfaring.

Advokat Vegard Lien er deltaker i Advokatkollegium siden 2020. Han har drevet egen advokatpraksis siden 2006.