Advokat Harald Jahren

Epost: hj@advokatkollegium.no

Cand. Jur 1986. Har jobbet hos Wessel advokater fra 2017. Fast forsvarer for Follo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Strafferett, familie-, arv og skifte, barnevern, konkurs, fast eiendoms rettsforhold, generell forretningsjuss, styreerfaring og prosedyre. Tidligere praksis/erfaring: Konsulent i Statens Forurensningstilsyn 1986 – 1988. Politiinspektør Follo politi 1988-1992. Advokat i advokatfirmaet Hellerøy & Co DA i Ski 1992-2015. Partner i Brækhus Dege Advokatfirma DA 2015-2016.