Advokat Thomas Nortvedt

Telefon: 64 00 39 04 (dir) - Mobil tlf: 905 35 923
Epost: tn@advokatkollegium.no

Adv. Thomas Nortvedt  driver alminnelig praksis. Han påtar seg oppdrag innenfor arv, skifte, familierett samt oppdrag som bostyrer ved konkurs- og dødsboskifte, eiendomsrett og eiendomsoverdragelser/eiendomsmegling. Tilrettelegging og utvikling av næringsområder. Forsvareroppdrag. Fri rettshjelp. Tidligere erfaring som dommerfullmektig, adv.fullmektig, Politi/påtalemyndigheten og ifra sentralforvaltningen.