Hvem kan få hjelp hos Advokatkollegium ?

Våre advokater bistår bedriftsklienter, privatklienter, bransjeorganisasjoner, foreninger og idrettslag. Advokatene utfører også oppdrag for det offentlige - herunder blant annet i form av bostyreroppdrag og forsvareroppdrag for Follo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Alle er velkommen til å ta kontakt for en uforpliktende saksvurdering.